Våra värderingar

Tillit

Var och en av oss är ansvarig för vår relation med intressenter genom våra handlingar, genom att verkligen lyssna, uppfylla våra åtaganden och leda med etik och integritet. Vi skapar en dynamisk och trygg plats att arbeta på som får alla medarbetare att växa.

Kundframgång

Vi bibehåller ständigt vårt kundfokus och strävar efter att förstå kundens behov bättre än någon annan. Vi har en långsiktig vision och sätter kundbehoven i centrum för varje viktigt beslut som vi som företag fattar. Vi utnyttjar Salesforce fulla kraft för att vägleda våra kunder och leverera transformativa resultat.

 

Innovation

Vi använder en nybörjares sinne, kreativitet och kontinuerliga lärande i allt vi gör för att utmana och transformera. Vi anlitar personer som är villiga att skapa förnyelse i alla aspekter av det vi gör, som använder våra produkter och som är ivriga att leverera innovation till kunderna.

Jämlikhet

Vi är alla partners och agerar med engagemang och empati. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats som speglar mångfalden av världen omkring oss, där alla känner sig sedda, hörda, värdesatta och med möjligheter till framgång. Vi tar hand om de mest sårbara och strävar efter en mer jämlik, inkluderande, hållbar och bättre värld.

 

Vår vision

Vi hjälper människor att se och förstå data

Vår väg

Tableau Values
 

 

Vi tror att data ger människor en särskild kraft som hjälper individer, organisationer och communityn överallt. Vår övertygelse driver oss att skapa intuitiva och innovativa produkter som människor älskar att använda. Vi är ständigt kundfokuserade och strävar alltid efter att göra kunderna nöjda. Vi gillar verkligen engagemanget i vår #datafam och den inspiration communityt ger andra på deras dataresa. Vårt företag jobbar som ett enda team och verksamheten bygger på jämlikhet, respekt och ärlighet. Vi strävar efter att göra skillnad i världen, agera ödmjukt och ha roligt på vägen.