Nästan klar!

Det tar bara 15 sekunder att fylla i. Om du redan är registrerad, logga in.

En playbook om datakultur

En guide till att bygga en stark affärsverksamhet med data.

Hämta vår playbook

Data är inte längre bara en konkurrensfördel. Den är oumbärlig för organisationens hälsa – och många gånger även för dess överlevnad.


Under covid-19-pandemins första dagar hade organisationer med en datakultur ett klart övertag. De kunde förstå förändringarna, vara flexibla när det behövdes och konstant förnya sig.

Genom att främja en datakultur får varje individ i organisationen de insikter de behöver för att bemöta de mest komplexa affärsutmaningarna. Denna playbook är avsedd för företagschefer och dataledare som vill bygga en stark verksamhet med data med början i deras personalstyrka.


Så här använder du denna playbook

Lär dig hur du bygger grundläggande beteenden och tankesätt som formar en datakultur, med början i fyra fokusområden:


Kapitel 1: Anpassa ledarskapsparametrar efter företagets prioriteringar


Kapitel 2: Bygga datakällor för att hantera viktiga beslutspunkter


Kapitel 3: Öka värdet genom specifika användningsfall


Kapitel 4: Främja utbredd dataupptäckt


Varje område innehåller en översikt över hur du bygger, driver och – när tiden är inne – utvecklar dessa funktioner och låter dem mogna.

Dataledande organisationer – de med mest framgångsrik datakultur – märker positiva förändringar.

Ikon 41 %

41 % bättre tid från produktion till marknad jämfört med mindre datamedvetna företag.

Ikon 89 %

89 % förbättringar i kundbevarande och kundförvärv jämfört med företag utan en etablerad datakultur.

Ikon 45 %

45 % mer förbättring i kundbevarande jämfört med datamedvetna företag.