Tableau Server Management

Hantera Tableau Server i stor skala

Förbättrad hanterbarhet, skalbarhet och säkerhet

Tableau Server Management gör det enklare att köra stora Tableau Server-driftsättningar som är nödvändiga för arbetet. Med Tableau Server Management kan du snabbt agera vid ändrade behov i verksamheten och spara tid genom att anpassa hanteringsprocessen.

Mer information om våra priser för driftsättning

Bättre visibilitet ger effektiv serverhantering

Få ut så mycket som möjligt av din Windows- eller Linux-driftsättning genom förbättrad agentbaserad övervakning med verktyget Tableau Resource Monitoring. Verktyget Resource Monitoring ger djupa insikter i status och prestanda för Tableau Server-kluster genom parsning och analys av loggarna över total Server-användning. Detta kan sedan kombineras med att övervaka den fysiska systemanvändningen (CPU-användning, RAM, disk-I/O osv.). Gränsvärdesbaserad övervakning hjälper dig att hålla koll på status för driftsättningen. Med ökad visibilitet i maskinvaruanvändning, VizQL-sessioner, frågor till datakällor, arbetsbelastningar i bakgrunden och mycket annat är det enklare att hantera och finjustera prestanda för din server.

Förenklad innehållsmigrering

Förenkla och anpassa dina arbetsflöden för innehåll i arbetsböcker och datakällor med Tableau Content Migration Tool. Flytta innehåll mellan projekt, webbplatser eller Tableau Server-miljöer. Skapa din migreringsplan visuellt och planera sedan in den i schemat. Du kan mappa om datakällor och göra andra omvandlingar av arbetsböcker.

Utnyttja molntjänster för bättre tillförlitlighet och skalbarhet

Vid större driftsättningar med AWS eller Azure som värd kan kunder välja att placera sitt Tableau Server-metadatalager externt med Amazon RDS Postgres eller Azure-databas för PostgreSQL. Det ger ökad skalbarhet och hög tillgänglighet för organisationer med stora mängder Tableau-metadata.

Optimera arbetsbelastningar

Optimera prestanda för driftsättningen genom att anpassa vilka noder som bearbetar jobb i bakgrunden, till exempel uppdateringar av utdrag och prenumerationer. Genom att isolera dessa arbetsbelastningar till specifika noder blir det enklare att skala driftsättningen efter organisationens behov.

Ytterligare resurser för IT

Upptäck fler verktyg som hjälper dig att driftsätta, stödja och skala Tableau-analys i hela organisationen.

Läs mer

KMS-integrering för krypterade utdrag

Vi integrerar med Amazon KMS för att kryptera vilande datautdrag. Denna funktion hjälper befintliga AWS KMS-kunder att centralisera viktiga hanteringsåtgärder och frigör mer avancerade säkerhets- och efterlevnadsscenarier.

Stöd för extern fillagring

Med Tableau Server Management kan du använda nätlagringsanordningar för ögonblicksbildfiler. Det minskar avsevärt den tid det tar att säkerhetskopiera. Du kan även använda den här nya funktionen till att underlätta driftsättningstopologin. Den centraliserar fillagringen och tar bort behovet att köra fillager på flera noder i ett Tableau Server-kluster.

Priser

Våra erbjudanden matchar Tableaus kapaciteter att uppfylla unika behov hos olika typer av användare. De kan skapa, utforska och visa betrott innehåll med Tableaus kontrollerade analysplattform för självbetjäning.

Visa erbjudanden och priser