Hitta möjligheter och prognostisera resultat med Tableau CRM

Se hur det fungerar

Upptäck vad din data har att berätta. Tableau CRM (tidigare Einstein Analytics) ger användarna av Salesforce CRM tillgång till insikter att agera på och AI-driven analys direkt i arbetsflödet.

Tableau CRM

Fatta rätt beslut varje gång

Arbeta effektivare, upptäck trender snabbare, prognostisera resultat och få AI-baserad vägledning med anvisningar medan du stannar kvar i flödet.

Tableau CRM

Förbered dig på vad du ska göra härnäst

Använd åtgärdsramen för att agera, till exempel samarbeta i Chatter, uppdatera poster och dela visualiseringar med teamet.

Tableau CRM

En fullt integrerad del av Salesforce CRM

Tableau CRM är inbyggt i Salesforce. Därför kan data sömlöst vävas in i varje åtgärd och beslut som tagits i Salesforce.  

Einstein Discovery i Tableau

Få tillgång till pålitliga prognosmodeller i dina arbetsflöden i Tableau och fatta snabbare beslut.

Läs mer