Produkter

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer

Tableau Desktop


Få Tableau Desktop som en del av Tableau Creator

Visa erbjudanden och priser

 

Operativsystem

Windows

 • Microsoft Windows 8/8.1, Windows 10 (64-bitars)
 • 2 GB minne
 • Minst 1,5 GB ledigt på hårddisken
 • CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT

Mac

 • macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15 och Big Sur 11.4+
 • Intel-processorer
 • M1-processorer i Rosetta 2-emuleringsläge​
 • Minst 1,5 GB ledigt på hårddisken
 • CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT

Virtuella miljöer

 • Citrix-miljöer, Microsoft Hyper-V, Parallels och VMware.
 • Alla Tableaus produkter fungerar i virtuella miljöer när de konfigureras med rätt bakomliggande Windows-operativsystem och lägsta maskinvarukrav. CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT. Därför måste all processorkompatibilitet inaktiveras.

Internationalisering

 • Produkterna är Unicode-aktiverade och kompatibla med data som sparats på alla språk.
 • Användargränssnitt och stöddokumentation finns på engelska, franska, tyska, italienska, spanska, brasiliansk portugisiska, japanska, koreanska samt traditionell och förenklad kinesiska.

Datakällor för Tableau Desktop

Anslut till hundratals datakällor med Tableau Desktop.


 • Datakällor för Tableau Server
 • Actian Matrix*
 • Actian Vector 2.0 eller senare*
 • Alibaba AnalyticDB for MySQL
 • Alibaba Data Lake Analytics
 • Alibaba MaxCompute
 • Amazon Athena
 • Amazon Aurora
 • Amazon Elastic MapReduce
 • Amazon Redshift
 • Anaplan
 • Apache Drill
 • Aster Database
 • Box
 • TIBCO® Data Virtualization
 • ClickHouse
 • Cloudera Hadoop Hive och Impala; Hive CDH3u1, vilket inkluderar Hive .71 eller senare, Impala 1.0 eller senare (inkl. Kerberos-stöd för Impala)
 • Databricks (inkl. stöd för Azure Active Directory)
 • Denodo
 • Dropbox
 • Esri ArcGIS Server
 • EXASOL 4.2 eller senare
 • Firebird 2.1.4 eller senare
 • Google Ads
 • Google Analytics
 • Google BigQuery
 • Google Cloud SQL
 • Google Sheets
 • Hortonworks Hadoop Hive 1.1 eller senare
 • HP Vertica 8.1 eller senare
 • IBM BigInsights*
 • IBM DB2 9.1 eller senare för z/OS, Linux eller Windows (finns endast för Tableau Desktop på Windows)
 • IBM PDA Netezza 4.6 eller senare*
 • Impala
 • JSON-filer
 • Kognitio
 • Kyvos
 • LinkedIn Sales Navigator
 • MapR distribution för Apache Hadoop 2.x eller senare
 • MariaDB
 • Marketo
 • MarkLogic 7.0 och 8.0*
 • SingleStore (MemSQL)
 • Microsoft Excel 2007 eller senare*
 • Microsoft Azure Synapse (inkl. stöd för Azure Active Directory)
 • Microsoft Azure SQL DB (inkl. stöd för Azure Active Directory)
 • Microsoft Azure Data Lake Gen 2
 • Microsoft Excel 2007 eller senare
 • Microsoft OneDrive
 • Microsoft PowerPivot 2008 eller senare*
 • Microsoft SharePoint Lists, endast standardlistvy
 • Microsoft Spark på HDInsight
 • Microsoft SQL Server 2005 eller senare (inkl. stöd för Kerberos)
 • Microsoft SQL Server Analysis Services 2005 eller senare, endast icke-tabelläge*(inkl. stöd för Kerberos)
 • Microsoft SQL Server PDW V2 eller senare
 • MonetDB
 • MongoDB BI
 • MySQL 5.5 eller senare
 • OData
 • Oracle Database 11g Release 2 eller senare
 • Oracle Eloqua
 • Oracle Hyperion Essbase*
 • Oracle Netsuite
 • PDF
 • Pivotal Greenplum 4.x eller senare
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Progress OpenEdge 10.2B uppdatering 4 eller senare*
 • Qubole
 • QuickBooks Online
 • Salesforce.com, inklusive Force.com och Database.com
 • Salesforce CDP
 • Salesforce Datorama
 • Salesforce Marketing Cloud
 • SAP HANA 1.0035 eller senare
 • SAP NetWeaver Business Warehouse 7.00 med SP20+ rekommenderas, kräver även SAP GUI för Windows-klient 7.20 eller senare*
 • SAP SuccessFactors
 • SAP Sybase ASE 15.7 eller senare*
 • SAP Sybase IQ 16 eller senare*
 • ServiceNow ITSM
 • Snowflake
 • Spark SQL kräver Apache Spark 1.2.1 eller senare
 • Spatial-filer (filtyperna Esri Shapefiles, KML, GeoJSON och MapInfo)
 • Splunk Enterprise 6 eller senare*
 • Statistikfiler; SAS (*.sas7bdat), SPSS (*.sav) och R (*.rdata, *.rda)
 • Tableau Data Extract
 • Teradata 15.00.00 eller senare
 • Teradata OLAP Connector 14.10 eller senare*
 • Textfiler – kommaavgränsade värdefiler (.csv)
 • Zendesk
 • Ytterligare databaser och program som är ODBC 3.0-kompatibla
 • Tonvis webbdata med Web Data Connector

* Finns endast för Windows

 • Google Sheets
 • JSON
 • Microsoft Access 2007 eller senare (endast Windows)
 • Microsoft Excel 2007 eller senare
 • OData
 • PDF
 • Spatial-filer (filtyperna Esri Shapefiles, KML, GeoJSON och MapInfo)
 • Statistikfiler; SAS (*.sas7bdat), SPSS (*.sav) och R (*.rdata, *.rda)
 • Tableau Data Extract
 • Textfiler – kommaavgränsade värdefiler (.csv)
 • Tonvis webbdata med Web Data Connector

Krav för Tableau Prep

Tableau Prep


Få Tableau Prep som en del av Tableau Creator

Visa erbjudanden och priser

 

OS-krav

Windows

 • Microsoft Windows 8/8.1, Windows 10 (64-bitars)

Mac

 • macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15 och Big Sur 11.4+

Lägsta systemkrav

Windows

 • Intel Core i3 eller AMD Ryzen 3 (Dual Core)
 • 4 GB minne eller mer
 • 2 GB ledigt diskutrymme eller mer
 • CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT

Mac

 • Intel-processorer – Core i3 (Dual Core) eller senare
 • M1-processorer i Rosetta 2-emuleringsläge​
 • 4 GB minne eller mer
 • 2 GB ledigt diskutrymme eller mer
 • CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT

Rekommenderade krav

Windows

 •  Intel Core i7 eller AMD Ryzen 7 (Quad Core)
 • 16 GB minne eller mer
 • 2 GB ledigt SSD-utrymme eller mer

Mac

 •  Intel Core i7 (Quad Core)
 • 16 GB minne eller mer
 • 2 GB ledigt SSD-utrymme eller mer

Krav för hög prestanda

Windows

 • Intel Core i7 eller AMD Ryzen 7 (8 Core)
 • 32 GB minne eller mer
 • 2 GB ledigt SSD-utrymme eller mer

Virtuella miljöer

 • Citrix-miljöer, Microsoft Hyper-V, Parallels och VMware.
 • Alla Tableaus produkter fungerar i virtuella miljöer när de konfigureras med rätt bakomliggande Windows-operativsystem och lägsta maskinvarukrav. CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT. Därför måste all processorkompatibilitet inaktiveras. 

Internationalisering

 • Tableau Prep är Unicode-aktiverat och kompatibelt med data som sparats på alla språk.
 • Gränssnitt och dokumentation finns på engelska, franska, tyska, italienska, spanska, brasiliansk portugisiska, japanska, koreanska samt traditionell och förenklad kinesiska.

Prep Conductor

 • För tekniska specifikationer gällande Prep Conductor, se Tableau Server.

Datakällor för Tableau Prep

Anslut till den data som är viktig för dig med Tableau Prep.


 • Amazon Athena
 • Amazon Aurora
 • Amazon EMR Hadoop Hive
 • Amazon Redshift
 • Alibaba AnalyticsDB
 • Alibaba Data Lake Analytics
 • Alibaba MaxCompute
 • Apache Drill
 • Aster Database
 • Box
 • ClickHouse
 • Cloudera Hadoop
 • Cloudera Impala
 • Databricks
 • Denodo
 • Dropbox
 • Exasol
 • Google Cloud SQL
 • Google Drive
 • Hortonworks Hadoop Hive
 • HP Vertica
 • IBM BigInsights
 • IBM DB2
 • IBM PDA (Netezza)
 • JDBC
 • Kognitio
 • Kyvos
 • MapR Hadoop Hive
 • MariaDB
 • MarkLogic 7.0 och 8.0
 • SingleStore (MemSQL)
 • Microsoft Access
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Azure Data Lake Gen 2
 • Microsoft Azure Synapse
 • Microsoft SQL Server
 • Monet DB
 • Mongo DB
 • MySQL
 • ODBC
 • OneDrive
 • Oracle
 • Oracle Netsuite
 • PDF
 • Pivotal Greenplum Database
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Qubole Presto
 • Salesforce
 • Salesforce CDP
 • Salesforce Datorama
 • Salesforce Marketing Cloud
 • SAP HANA
 • SAP Sybase IQ
 • SAP Sybase ASE
 • Snowflake
 • SparkSQL
 • Splunk
 • Statistiskfiler
 • Tableau Extracts
 • Datakällor som publicerats av Tableau
 • Teradata
 • Textfil

Krav för Tableau Server

Tableau Server

Webbläsare

 • Chrome i Windows, Mac och Android
 • Microsoft Edge i Windows
 • Mozilla Firefox och Firefox ESR i Windows och Mac
 • Apple Safari i Mac och iOS 11.3 eller senare

Systemkrav

 • Microsoft Windows Server 2016, 2019 (64-bitars)
 • Amazon Linux 2, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3+ och RHEL 8.3+, CentOS 7.3+ (inte 8.x), Debian 9.0+, Oracle Linux 7.3+ (inte 8.x), Ubuntu 16.04 LTS och 18.04 LTS på 64-bitars chipset
 • CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT
 

Krav för koncepttest

Lägsta specifikationer föreslås enbart för prototyper och tester av Tableau Server. Installationsprogrammet kontrollerar lägsta systemkrav och fortsätter inte på datorer som inte uppfyller dessa lägsta maskinvarukrav:

 • 4 kärnor/8v-CPU (t.ex. AWS)
 • 16 GB systemminne
 • Minst 15 GB ledigt utrymme på hårddisken
 

Lägsta produktionskrav

Lägsta rekommenderade konfiguration för produktionsanvändning av Tableau Server baseras på dessa maskinvaruspecifikationer:

 • 8 fysiska kärnor, 16V-CPU (t.ex. AWS)
 • 64 GB systemminne
 • Minst 50 GB ledigt på hårddisken

 

Tableau Prep Conductor

Vi rekommenderar driftsättning av Tableau Prep Conductor på dedikerad nod med minst 4 kärnor och 16 GB minne. Ytterligare resurser kan behövas beroende på användningen. Kontakta Tableau för dimensionering och teknisk vägledning.

Tableau Resource Monitoring Tool

Tableau Resource Monitoring Tool består av två delar – en agent som installeras på respektive nod i det Tableau Server-kluster som övervakas och en mastertjänst som bearbetar och är värd för webbtjänsten. Det behövs en separat dator/VM för mastertjänsten, där all bearbetning och analys sker. Lägsta specifikationskrav för mastertjänsten är:

 • Microsoft Windows Server 2016, 2019
 • Amazon Linux 2, Red Hat Enterprise Linux (RHEL) 7.3+ och RHEL 8.3+, CentOS 7.3+ (inte 8.x), Debian 9.0+, Oracle Linux 7.3+ (inte 8.x), Ubuntu 16.04 LTS och 18.04 LTS på 64-bitars chipset
 • CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT
 • 8 fysiska CPU-kärnor (16 vCPU:er)
 • 64 GB RAM-minne
 • 500 GB hårddiskutrymme, vi rekommenderar SSD-enheter

Resource Monitoring Tool kan leverera prestandarapporter i realtid för en Tableau Server-driftsättning som hanterar upp till 5 500 visningar i timmen. Om det är fler än 5 500 visningar i timmen kan användarna märka fördröjningar vid analys av den senaste serveraktiviteten. Andra faktorer såsom bakgrundsbelastning i Tableau Server och skrivprestanda i masterservern kan också bidra till fördröjningar. Kunden kan använda vyn Traffic to Views Admin för att se toppar i visningsbelastning i sin miljö.

Tableau Content Migration Tool

Content Migration Tool körs på en Windows-dator och kan ansluta till Tableau-servrar från och med 19.3 med Server Management Add-on aktiverat. De lägsta kraven är:

 • Microsoft Windows 8 eller senare (64-bitars)
 • Intel Core i3 eller AMD Ryzen 3 (Dual Core)
 • 4 GB eller mer
 • 2 GB ledigt diskutrymme eller mer. Det kan behövas mer hårddiskutrymme om du migrerar stora mängder innehåll. Under migrering sparas allt innehåll lokalt på hårddisken.

Företagsdriftsättning

Kontakta Tableau för dimensionering och teknisk vägledning.

Läs vårt Tableaus Servers skalbarhet whitepaper för rekommendationer gällande arkitektur och för att få riktmärken.

Visa ytterligare whitepapers för mer information om skalbarhet, hög tillgänglighet och optimering av Tableau för företaget.

Användarautentisering och säkerhet

Har stöd för Microsoft Active Directory, SAML 2.0, OpenID Connect samt inbyggda Tableau-användare och -grupper för användarautentisering och definitioner av gruppmedlemskap. Kerberos-stöd för Microsoft SQL Server, Microsoft SQL Server Analysis Services och Cloudera Impala. LDAP för Tableau Server på Linux.

Virtuella miljöer

Citrix-miljöer, Microsoft Hyper-V, Parallels, VMware (inklusive vMotion), Amazon Web Services, Google Cloud Platform och Microsoft Azure.

Alla Tableaus produkter fungerar i virtuella miljöer när de konfigureras med korrekt bakomliggande operativsystem och lägsta maskinvarukrav. CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT. Därför måste all processorkompatibilitet inaktiveras. Vi rekommenderar VM-driftsättning med dedikerad CPU-tillhörighet.

Internationalisering

Alla Tableaus produkter, undantaget tabadmin, är Unicode-aktiverade och kompatibla med data som sparats på alla språk. Användargränssnitt och stöddokumentation för Tableau Server finns på engelska, franska, tyska, italienska, spanska, brasiliansk portugisiska, japanska, koreanska samt traditionell och förenklad kinesiska.

Datakällor för Tableau Server

Anslut till hundratals datakällor med Tableau Server.


 • Actian Matrix för Windows*
 • Actian Vectorwise 2.0 eller senare för Windows*
 • Alibaba AnalyticDB för MySQL
 • Alibaba Data Lake Analytics
 • Alibaba MaxCompute
 • Amazon Athena
 • Amazon Aurora
 • Amazon Elastic MapReduce
 • Amazon Redshift
 • Anaplan
 • Apache Drill
 • Aster Database
 • Box
 • Cloudera Hadoop Hive och Impala; Hive CDH3u1, vilket inkluderar Hive .71 eller senare; Impala 1.0 eller senare
 • Databricks (inkl. stöd för Azure Active Directory)
 • Datorama
 • Denodo
 • Dropbox
 • ESRI ArcGIS
 • EXASOL 4.2 eller senare för Windows
 • Firebird 2.1.4 eller senare
 • Google Ads
 • Google Analytics
 • Google BigQuery
 • Google Cloud SQL
 • Google Sheets
 • Hortonworks Hadoop Hive 1.1 eller senare
 • HP Vertica 8.1 eller senare
 • IBM BigInsights*
 • IBM DB2 9.1 eller senare för z/OS, Linux eller Windows
 • IBM PDA Netezza 4.6 eller senare för Windows*
 • Impala
 • JSON-filer
 • Kognitio*
 • Kyvos
 • LinkedIn Sales Navigator
 • MapR Distribution för Apache Hadoop 2.x eller senare för Windows*
 • MariaDB
 • Marketo
 • MarkLogic 7.0 eller 8.0*
 • SingleStore (MemSQL)
 • Microsoft Excel 2007 eller senare*
 • Microsoft Azure Data Lake Gen 2
 • Microsoft Azure SQL DB (inkl. stöd för Azure Active Directory)
 • Microsoft Azure Synapse (inkl. stöd för Azure Active Directory)
 • Microsoft Excel 2007 eller senare
 • Microsoft OneDrive
 • Microsoft PDW
 • Microsoft PowerPivot 2008 eller senare*
 • Microsoft SharePoint Lists
 • Microsoft Spark på HDInsight
 • Microsoft SQL Server 2008 SP4 eller senare
 • Microsoft SQL Server Analysis Services 2008 SP4 eller senare, endast flerdimensionellt läge*
 • MonetDB*
 • MongoDB BI
 • MySQL 5.5 eller senare
 • OData
 • Oracle Database 11g Release 2 eller senare
 • Oracle Eloqua
 • Oracle Hyperion Essbase
 • PDF
 • Pivotal Greenplum 4.x eller senare
 • PostgreSQL
 • Presto
 • Progress OpenEdge 10.2B patch 4 eller senare för Windows*
 • Qubole
 • QuickBooks Online
 • Salesforce.com, inklusive Force.com och Database.com
 • SAP HANA 1.0035 eller senare
 • SAP NetWeaver Business Warehouse 7.00 för Windows med SP20+ rekommenderas; kräver även SAP GUI för Windows-klient 7.20 eller senare*
 • SAP Sybase ASE 15.7 eller senare för Windows*
 • SAP Sybase IQ 16 eller senare för Windows*
 • ServiceNow ITSM
 • Snowflake
 • Spark SQL kräver Apache Spark 1.2.1 eller senare
 • Spatial-filer (filtyperna Esri Shapefiles, KML, GeoJSON och MapInfo)
 • Splunk Enterprise 6 eller senare för Windows*
 • Statistikfiler: SAS (*.sas7bdat), SPSS (*.sav) och R (*.rdata, *.rda)
 • Tableau Extracts
 • Teradata 15.00.00 eller senare
 • Teradata OLAP Connector 14.10 eller senare för Windows*
 • TIBCO® Data Virtualization*
 • Textfiler, inklusive kommaavgränsade värdefiler (.csv)
 • Ytterligare databaser och program som är ODBC 3.0-kompatibla
 • Tonvis webbdata med Web Data Connector

*Endast tillgängligt för Tableau Server på Windows

Tableau Online

Webbläsare

 • Chrome i Windows, Mac och Android
 • Microsoft Edge i Windows
 • Mozilla Firefox och Firefox ESR i Windows och Mac
 • Apple Safari i Mac och iOS 11.3 eller senare
 

Datakällor

 • Utdrag från alla datakällor som är kompatibla med Tableau Desktop. Observera att utdrag ur flerdimensionella datakällor (kuber) inte är tillgängliga.
 • Liveanslutningar till många datakällor, både värdbaserade i molnet och lokala via klienten Tableau Bridge. Se den fullständiga listan här.
 • Mer information om skillnader mellan liveanslutningar och utdrag i Tableau Online visa vårt whitepaper.

Lagring

100 gigabyte

Internationalisering

Alla Tableau-produkter är Unicode-aktiverade och kompatibla med data som sparats på alla språk.

Tableau Mobile

Operativsystem

Vi rekommenderar att de senaste iOS- och Android-versionerna används. Detta är de lägsta OS-krav vi stödjer.

 • iOS 13 eller senare
 • Android 8 eller senare

Tableau-miljö

Ett konto, antingen för Tableau Server 10.5 eller senare eller för Tableau Online.

Internationalisering

Användargränssnittet och stöddokumentation för Tableau Mobile finns på engelska, franska, tyska, italienska, spanska, brasiliansk portugisiska, japanska, koreanska samt traditionell och förenklad kinesiska.

 

Tableau Reader

Datakällor

Arbetsbok för Tableau Desktop

Filinteraktion

Visa, filtrera, sortera, exportera, skriv ut och paginera

Operativsystem

Windows

 • Microsoft Windows 8/8.1, Windows 10 (64-bitars)
 • 2 GB minne
 • Minst 1,5 GB ledigt på hårddisken
 • CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT

Mac

 • macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15 och Big Sur 11.4+
 • Intel-processorer
 • M1-processorer i Rosetta 2-emuleringsläge​
 • Minst 1,5 GB ledigt på hårddisken
 • CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT

Internationalisering

Alla Tableaus produkter, undantaget tabadmin, är Unicode-aktiverade och kompatibla med data som sparats på alla språk. Användargränssnitt och stöddokumentation för Tableau Reader finns på engelska, franska, tyska, italienska, spanska, brasiliansk portugisiska, japanska, koreanska samt traditionell och förenklad kinesiska.

 

Tableau Public

Operativsystem

Windows

 • Microsoft Windows 8/8.1, Windows 10 (64-bitars)
 • 2 GB minne
 • Minst 1,5 GB ledigt på hårddisken
 • CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT

Mac

 • macOS Mojave 10.14, macOS Catalina 10.15 och Big Sur 11.4+
 • Intel-processorer
 • M1-processorer i Rosetta 2-emuleringsläge​
 • Minst 1,5 GB ledigt på hårddisken
 • CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT

Virtuella miljöer

 • Citrix-miljöer, Microsoft Hyper-V, Parallels, VMware, Microsoft Azure och Amazon EC2.
 • Alla Tableaus produkter fungerar i virtuella miljöer när de konfigureras med korrekt bakomliggande Windows-operativsystem och lägsta maskinvarukrav. CPU:er måste stödja instruktionsuppsättningarna SSE4.2 och POPCNT. Därför måste all processorkompatibilitet inaktiveras. 

Datakällor

Anslut till dessa datakällor med Tableau Desktop Public Edition.

 • Google Sheets
 • JSON-filer
 • Microsoft Excel 2007 eller senare
 • OData
 • PDF
 • Spatial-filer (filtyperna Esri Shapefiles, KML, GeoJSON och MapInfo)
 • Statistikfiler; SAS (*.sas7bdat), SPSS (*.sav) och R (*.rdata, *.rda)
 • Textfiler – kommaavgränsade värdefiler (.csv)
 • Tonvis webbdata med Web Data Connector

Webbläsare

 • Chrome i Windows, Mac och Android
 • Microsoft Edge i Windows
 • Mozilla Firefox och Firefox ESR i Windows och Mac
 • Apple Safari i Mac och iOS 11.3 eller senare

Internationalisering

 • Produkterna är Unicode-aktiverade och kompatibla med data som sparats på alla språk.
 • Användargränssnitt och stöddokumentation finns på engelska, franska, tyska, italienska, spanska, brasiliansk portugisiska, japanska, koreanska samt traditionell och förenklad kinesiska.